top of page

FAKTA: WHISTELBLOWER

 

En whistleblower er en person, der afslører lovbrud eller andre alvorlige problemer af væsentlig offentlig interesse, som han eller hun er kommet til kendskab med gennem sit arbejde. 

Hvad gør vi

Veron tilbyder hjælp, rådgivning og støtte til kommende whistleblowere.

 

Whistleblowere fra offentlige myndigheder såvel som private 

virksomheder løber ofte store personlige risici ved at stå frem. De risikerer at miste deres job, blive socialt og professionelt isoleret, truet og retsforfulgt.

 

Danmark har ingen lovbestemt beskyttelse af whistlebloweres rettigheder. De fleste offentlige myndigheder har heller ikke en ordning, som kan rådgive whistleblowere og tage imod deres henvendelser. 

 

Mange whistleblowere har derfor oplevelsen af at stå alene med deres viden. De har typisk oplevet forgæves at gå til deres overordnede, før de til sidst går til pressen.

 

Veron arbejder for at sikre opbakning til whistleblowere, der afslører strukturelle problemer på et samfundsmæssigt niveau af betydning for demokratiet, retsstatsprincipper og ytringsfriheden. Det sker dels gennem konkret støtte og rådgivning til whistleblowere, dels ved at arbejde for at forbedre kommende whistlebloweres retssikkerhed.

Det kan vi hjælpe med

Juridisk rådgivning

Presserådgivning

Fællesskab med andre whistleblowere

 

Det vil vi have ændret i loven

I modsætning til eksempelvis Sverige og Norge har Danmark ingen lovbestemt beskyttelse af whistlebloweres rettigheder. SR-regeringen afviste sidste år at sikre offentligt ansattes ytringsfrihed i loven.

 

Det vil vi have ændret. I vores høringssvar her kan du læse, hvordan Veron mener, at offentligt ansattes ytringsfrihed kan sikres i Danmark.

DOWNLOAD

HØRINGSSVAR

bottom of page