top of page

WHISTLEBLOWER?

Veron er en organisation af tidligere whistleblowere, journalister og advokater. Vi er til for at støtte og vejlede nuværende, tidligere eller kommende whistleblowere, med det formål, at mindske de personlige konsekvenser for whistlebloweren, ved at yde støtte og vejledning. 

Veron har således ikke til formål, at fremme eller udbrede whistleblowing Vi støtter og rådgive mennesker som har stået frem eller overvejer

at stå frem, som whistleblower -men som oplever eller frygter, juridiske, psykiske eller personaleretlige konsekvenser heraf. 

Whistleblowere har igennem tiden vist sig at have stor betydning for det demokratiske samfund. Mange nyheder af stor samfundsmæssig relevans, er kommet til offentlighedens kendskab, via en whistleblower. Erfaringen viser desværre også, at det meget ofte får store psykiske og karrieremæssige konsekvenser at stå frem. 

Veron er til for at støtte, rådgive og vejlede potentielle, kommende eller tidligere whistleblowere. Vores vision er at medvirke til at skabe et samfund, bygget på åbenhed og sandhed. Et samfund, hvor man sagligt kan eksponere kritisable forhold, uden at blive forfulgt for at bringe sandheden frem i lyset. 

Saglighed

Enhver henvendelse til Veron, bliver behandlet sagligt. Dette vil sige, at forholdet, skal være forsøgt løst i mindelighed på arbejdspladsen, via de gældende og dertil indrettede, kanaler - med mindre, at der eksisterer særlige forhold, som vanskeliggør eller umuliggør dette. Eller at der eksisterer helt særlige grunde til, at disse kanaler er enten ineffektive, defekte eller at der ikke kan sikres anonymitet eller fortrolighed. 

Fortrolighed

Vi arbejder med afsæt i, at "historien tilhører whistlebloweren". Dette betyder, at den potentielle whistleblower , til enhver tid, kan trække sin historie tilbage. Veron kan ligeledes sikre den potentielle whistleblowers anonymitet, ved at formulere sig skriftligt til den kritiserede part. 

"person der offentliggør hemmelige oplysninger om ulovlige eller kritisable forhold vedrørende sin arbejdsplads"

Den Danske ordbog

"En whistleblower er en betegnelse for en person, der oplyser om kritisable eller ulovlige forhold i selskaber, organisationer eller offentlige institutioner, hvor den pågældende er involveret. Det er normalt kendetegnet for en whistleblower, at vedkommende i kraft af sit ansættelsesforhold eller lignende er underlagt tavshedspligt dvs. en loyalitetspligt, som vedkommende tilsidesætter til fordel for ytringsfriheden. Ofte risikerer en whistleblower både job, anseelse og privatliv for at handle samvittighedsfuldt."

Wikipedia

Vi støtter

 

Overvejer du at stå frem som whistleblower med oplysninger om ulovlige eller kritisable forhold på din arbejdsplads? Så kan vi hjælpe.

Før du henvender dig: 
Vær opmærksom på, om du har forsøgt at forholde din kritik, via de etablerede kanaler på arbejdspladsen (med mindre du har en god grund til, ikke at kunne stole på disse). 
Vi har tavshedspligt - historien tilhører dig - du bestemmer tempoet og du kan altid sige "stop". 


LÆS HER, hvordan du kan kontakte os på en sikker måde, så du ikke risikerer afsløring.

bottom of page